Blogg - Resedagbok -  Travel diary >

 

              

 

Lake Mungo och Walls of China.

                     

 

 

                        

 

Willandraregionen med bl a Lake Mungos nationalpark består till stora delar av ett sjösystem som torkade ut för ca: 12 000 år sedan.

 

 

Här finns det gamla lämningar efter Aboriginal people som levde här långt innan sjöarna torkade ut vilket naturligtvis gör Lake Mungo intressant för arkeologer.

 

“The Willandra Lakes region was given World Heritage listing in 1981 because of its special archaeological and geomorphologic features:

 

·         Human skeletal material, tools, shell middens and animal bones provide some of the oldest evidence of modern humans (Homo sapiens) in the world.

 

·          Landforms and sediments recording events of the Pleistocene Epoch are relatively undisturbed.

 

·          Baked sediments from un-eroded fireplaces record the direction of the earth's magnetic field at the time the fire was in use. About 31,000 years ago, the north-south axis moved 120 degrees from its present position and returned again over several thousand years. This is known as the 'Mungo excursion”   

 

                         

                                    

                 

 

The Walls of China are a feature of the Mungo Lake lunette.

 

"Over thousands of years, wind and water have carved spectacular formations comprised of sand and clay. Rain washes away the soft sands and muds of the lunette, creating the rilled ridges and residuals that characterise the Walls of China. The dislodged sand is then picked up by the wind and heaped into huge mobile dunes along the back of the lunette.”

 

 

                 

 

              

Det som kallas för en “lunette” syns milsvida kring och det ser ut som en mur, dessutom är den åtskilliga mil lång varför dess namn kanske inte är så konstigt som det låter. När man står mitt i den är det snarare ett ökenlandskap på en kulle, proppfull med besynnerliga sandformationer.

 

 

 

“Over time the prevailing westerly winds shaped the lake and continued to shape and create a lunette as the water receded. The lunette consists of layer upon layer of sand and silt deposited over tens of thousands of years.”

               

              

 

 

“The summer months can be extremely hot in Mungo National Park with temperatures up to 50°C and it's often over 40°C in bewteen December and February.

  

               

             

              

Please follow these safety guidelines:

·          Water is a rare commodity in a semi-arid environment - always carry plenty with you.

·          All roads in and around the park are unsealed. Many of them have little traffic, particularly outside holiday seasons. Always carry extra food and water in case of an emergency.

·          If you become stranded stay with your vehicle!

·          Mobile phones do not work in Mungo National Park. In emergencies a ranger can be contacted on UHF channel 22.

·          No food or petrol/diesel is available at or near the park. The closest fuel is 80 kilometres away at Pooncarie.”

                                           

 

              

 “The best time of year for photography is winter when the air is crisp and extremely clear”

 

 

Vi är naturligtvis där mitt i sommaren, mitt på dagen och det bländande solskenet ger bilderna hårda kontraster och en märklig ton och får inte så snygga bilder som omgivningen egentligen kräver.

 

 

Det var kanske 40 grader i skuggan (om det fanns någon) och en svag het vind som blästrade oss med sand och salt. Sjöarna i Australien är ofta salta då floderna rinner in i det platta landet istället för ut i havet som vi är mer vana vid. Det gäller såklart även de uttorkade sjöarna och man får anta att den salta jorden bevarar sjöarnas form och utseende under årtusenden då inte mycket kan växa här.

               

 

 
Den engelska texten på sidan här ovan är hämtad från Lake Mungos hemsida  

   En mindre Goanna tar en promenad på

   vägen, smått intresserad av vår bil en

   kort stund innan den försvinner in

   bland buskarna.